+420 774 529 960 cprp@celestapraha.cz

 

 

Název projektu: Celesta Praha – Centrum pro rodinné pečující

Období realizace projektu: 1. 2. 2022– 31. 12. 2022

Cílová skupina projektu: neformální pečující z Hl. m. Prahy

Centrum pro rodinné pečující poskytne v roce 2022 intenzivní a systematickou podporu při společné práci na individuálním plánu podpory alespoň 40 neformálním pečujícím, a prospěje tak nejen jim, ale i jejich rodinám a blízkým, jimž poskytují péči.

V Praze tak díky projektu bude i nadále fungovat prostor pro síťování neformálních pečujících, pro sdílení zkušeností, dobré praxe apod., a zároveň prostor pro mezioborovou, zdravotně sociální spolupráci při podpoře rodinné péče. Díky projektu posílíme edukaci pečujících ve zdravotních aspektech péče o své rodinné příslušníky závislé na péči. 

Aktivity projektu jsou spolufinancovány z grantového Programu podpory v oblasti zdravotnictví MHMP.

 

  

 

Centrum pro rodinné pečující v Praze

Číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011287

Období realizace projektu: 1.8.2019 – 30. 4. 2022

Cílová skupina projektu: neformální pečující z Hl. m. Prahy

 

Projekt se zaměří na podporu neformálních pečovatelů, jejich provázení péčí, koordinaci sdílené sociální, zdravotní a ošetřovatelské péče a jeijich psychosociální podporu.

K tomuto účelu vznikne v lednu 2020 v Praze 3 Centrum pro rodinné pečující, které se bude orientovat na specifické potřeby osob pečujících o seniory závislé na péči druhé osoby. Této cílové skupině poskytneme individuální podporu i možnost zapojit se do skupinových workshopů a psychorelaxačních setkání.

 

Projekt je financován z OP Zaměstnanost z prosředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR.