+420 774 529 960 cprp@celestapraha.cz

  

 

Centrum pro rodinné pečující v Praze

Číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011287

Období realizace projektu: 1.8.2019 – 30. 4. 2022

Cílová skupina projektu: neformální pečující z Hl. m. Prahy

 

Projekt se zaměří na podporu neformálních pečovatelů, jejich provázení péčí, koordinaci sdílené sociální, zdravotní a ošetřovatelské péče a jeijich psychosociální podporu.

K tomuto účelu vznikne v lednu 2020 v Praze 3 Centrum pro rodinné pečující, které se bude orientovat na specifické potřeby osob pečujících o seniory závislé na péči druhé osoby. Této cílové skupině poskytneme individuální podporu i možnost zapojit se do skupinových workshopů a psychorelaxačních setkání.

 

Projekt je financován z OP Zaměstnanost z prosředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR.